13 listopada br. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Ministra Sprawiedliwości, Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz Medali za Długoletnią Służbę pracownikom zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Nagrody Ministra Sprawiedliwości, Medale za Długoletnią Służbę i Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczał Michał Wójcik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości razem z Dariuszem Piontkowskim Ministrem Edukacji Narodowej.

Wyróżnienia przyznano za poświęcenie i trud wkładany w resocjalizację i wychowywanie nieletnich. Służba dla społeczeństwa Wiceminister Michał Wójcik w trakcie wystąpienia podkreślił, że praca z młodzieżą w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich to trudna i ważna służba dla społeczeństwa……
Poświęcacie Państwo swój czas dla pracy nad młodymi ludźmi, żeby nie wchodzili w kolizję z prawem. Za to należą się ogromne podziękowania. Spełniacie bardzo ważną rolę na drodze wychowania młodych ludzi, czasem trudnej młodzieży. Bardzo cenię tę służbę, ceni ją polskie państwo. Życzę satysfakcji z wykonywanej pracy, satysfakcji ze służby dla społeczeństwa…...
Nagrody Ministra Sprawiedliwości otrzymało 26 pedagogów z 13 zakładów dla nieletnich w tym 3 pedagogów jerzmanickiej placówki. Wśród nagrodzonych znaleźli się: nauczyciel Damian Banaszyński, wychowawca Grzegorz Kufel oraz pedagog Teresa Popiołek. Nagrodzeni odebrali też gratulacje i życzenia dalszych sukcesów osobistych i zawodowych.

Autor: G.K.