Zarządzenie nr 8 / 2020 z dnia 26.03.2020

Dyrektora Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju w sprawie udzielania urlopów i przepustek, a także odwiedzin wychowanków.

Na podstawie zarządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości w związku ze stanem epidemii w całym kraju, w stosunku do nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich wstrzymuje się przepustki i urlopy a także odwiedziny, na okres do odwołania.