W związku z wprowadzeniem kolejnych etapów łagodzenia obostrzeń będących wynikiem pandemii COVID-19, przywracam możliwość odwiedzin u wychowanków na terenie placówki osób z zewnątrz pod warunkiem bezwzględnego stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w trakcie epidemii SARS-Co-2 w Polsce.
Szczegółowe informacje są dostępne u wychowawców grup i kierownika internatu.

Dyrektor Zakładu Poprawczego