Dnia 11 grudnia 2018 r. O godz. 12.00 odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe dla emerytowanych pracowników naszego zakładu. Wysłane przez dyrektora zakładu zaproszenia spotkały się w tym roku z wyjątkowo dużym odzewem.
Z powodu wynikłego wyjazdu do Ministerstwa Sprawiedliwości dyrektor nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystości. Życzenia świąteczne w jego imieniu odczytał dyrektor szkół. Spotkanie przebiegało w radosnej i prawdziwie świątecznej atmosferze.
Nasi wychowankowie dołączyli się do życzeń wykonując kartki świąteczne, które zostały wręczone przybyłym gościom.

Pedagog Teresa Popiołek