W dniu 5 kwietnia 2019 roku na terenie naszego zakładu odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa na temat "Zakład Poprawczy w Jerzmanicach–Zdroju w systemie resocjalizacji - teoria, praktyka, kierunki optymalizacji".
Do udziału w konferencji zaprosili sędziów sądów rodzinnych orzekających w sprawach nieletnich, pracowników opiniodawczych zespołów sądowych, specjalistów opiniujących w sprawach o demoralizację, a także wizytatorów z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - Panowie, Dyrektor Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju Artur Górny oraz sędzia nadzorujący placówkę Sędzia Tomasz Popiel.
Konferencję zaszczycili swoją obecnością doktor Adam Szecówka z Uniwersytetu Wrocławskiego z wystąpieniem na temat "Zakłady poprawcze w polskim makrosystemie oddziaływań na nieletnich" oraz ksiądz doktor Kacper Radzki obecny rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu z tematem ,,Przywracanie społeczeństwu nieletnich Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju (na podstawie osobistych doświadczeń byłego wychowawcy, pedagoga i kapelana)".

 

Podczas trwania konferencji dało się również usłyszeć głosy dyrektora szkół w zakładzie Pana mgr Jacka Tyca, który przedstawił prezentację na temat "Zakład Poprawczy w Jerzmanicach-Zdroju - historia, podstawa prawna, oferta edukacyjna szkół w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego", wychowawców mgr Piotra Kocyła i mgr Mateusza Wójcickiego podczas przedstawiania prezentacji na temat "Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym, jako środek wspierający resocjalizację wychowanków Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju (integracja młodzieży ze środowiskiem otwartym na płaszczyźnie artystycznej, sportowej, społecznej i ekologicznej)"  oraz Pani pedagog mgr Teresy Popiołek, która przedstawiła zebranym temat "Usamodzielnianie wychowanków, jako proces wprowadzający do życia po opuszczeniu zakładu poprawczego".
Celem konferencji było przybliżenie przybyłym gościom tematyki resocjalizacji nieletnich w warunkach zakładu poprawczego na przykładzie jerzmanickiego zakładu oraz przygotowanie wychowanków do readaptacji społecznej po opuszczeniu tejże placówki resocjalizacyjnej w ostatnich latach. Przypomniano o fakcie, iż Zakład Poprawczy w Jerzmanicach-Zdroju funkcjonuje już 60 lat, gdyż został powołany do funkcjonowania w roku 1958, a w roku 1959 przyjął pierwszych wychowanków. Goście mieli również możliwość zwiedzenia placówki odwiedzając szkołę, warsztaty, internat oraz redakcję zakładowej gazetki.
Konferencja nie obyła się też bez aktywności Naszych wychowanków, którzy przygotowali na to spotkanie pisanki wielkanocne, kartki świąteczne z życzeniami, które zostały wręczone zaproszonym gościom, jak również przygotowali wystawę osiągnięć, w postaci prac plastycznych, numerów archiwalnych i obecnych gazetki zakładowej "JOWISZ", prac wykonanych na warsztatach szkolnych oraz dokumentujących nasz wspólny wysiłek a także zdjęć przedstawiających wychowanków i kadrę placówki podczas życia codziennego.

Autorzy Mateusz Wójcicki i Teresa Popiołek