315 km w 4 dni. 13 -osobowa grupa ze Złotoryi wróciła z X Jubileuszowej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę. Wśród pątników byli wychowankowie z Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju. Dla nich to była pierwsza wyprawa i pierwsza wizyta na Jasnej Górze. 

X Złotoryjska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę 

AUDYCJA  RADIOWA