W dniu 27 lipca 2019 podczas uroczystości jubileuszu 20-lecia stacjonowania na Barytowych Wzgórzach w Stanisławowie Bazy Lotniczej ,,BARYT" Jednostki Poszukiwawczo - Ratowniczej, było uhonorowanie załogi bazy lotniczej Sztandarem ufundowanym przez środowiska lotnicze, ratownicze i wojskowe. Poświęcony przez J.E. Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef Guzdek, Sztandar z rąk dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, gen. bryg. dr Sławomira Drumowicza odebrał komendant Jednostki st. sierż. Jan Cz. Kusek (który podobnie jak pan generał w żołnierskim życiorysie ma wieloletnią służbę w elitarnej 62 Kompanii Specjalnej „Commando”). Świadkami tego podniosłego wydarzenia było szczególnie liczne grono zaproszonych gości, wśród nich senator RP Krzysztof Mróz, wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński oraz generałowie Marek Olbrycht i Ryszard Dąbrowa. Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ reprezentowała Pani Dorota Szwejser. Licznie reprezentowane były współdziałające z JPR instytucje, służby i jednostki – w tym policji, straży pożarnych oraz Sił Zbrojnych, oraz delegacja Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, której przewodził ich (i  Jednostki) kapelan, ks. kpt. Przemysław Tur.

Swój udział zaznaczyły również delegacje szkół, w których JPR patronuje klasom o profilu wojskowym i lotniczym.  By uczestniczyć wspólnie w tej podniosłej ceremonii,  zjechali się  z różnych stron kraju i zagranicy sympatycy i przyjaciele wyżej opisywanej formacji, a przede wszystkim byli wychowankowie, absolwenci od dwóch dekad prowadzonych tu kursów i szkoleń:  piloci, ratownicy, żołnierze i funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych. Wśród nich był też pierwszy kapelan złotoryjskich spadochroniarzy, czcigodny ks. sierż. rez. Mariusz Witczak. Zgromadzeni w poczuciu wielkiej satysfakcji odebrali fakt odznaczenia Sztandaru BL Baryt, Srebrnym Krzyżem Zasługi Korpusu Formacji Ratowniczych RP. Jego dekoracji dokonał Szef polskich specjalsów, w asyście ppłk Feliksa Bielawskiego, a na zasłużonych w służbie operacyjno-ratowniczej oraz w działaniach szkoleniowych spadł grad odznaczeń, wyróżnień i awansów.
Wśród tego ogromu nominacji i odznaczeń jakie nastąpiło tego gorącego letniego dnia Srebrnym Medalem Zasługi Formacji Ratowniczych Rzeczypospolitej Polskiej Komendant Korpusu odznaczył aspiranta ratownictwa mgr Mateusza Wójcickiego ( Szef Logistyki, ratownik medyczny, skoczek spadochronowy i instruktor Jednostki ) obchodzącego jubileusz 25-lecia pracy zawodowej w naszej placówce jako wychowawca i nauczyciel.

Odznaczony