KADRA  KIEROWNICZA

 • Dyrektor  Zakładu - mgr  Artur Górny
 • Dyrektor  Szkoły - mgr  Jacek Tyc 
 • Kierownik  Internatu - mgr  Adam  Janas

ZESPÓŁ  DIAGNOSTYCZNO - KOREKCYJNY

Pedagog - mgr  Teresa  Popiołek

Terapeutka - mgr  Anna  Szpiter

Psycholog - mgr Kamila Andrzejczyk


WYCHOWAWCY

 • mgr  Piotr  Kocyła
 • mgr inż. Jerzy Cibor
 • mgr  Marcin  Rabenda 
 • mgr Jacek  Parański
 • mgr  Radosław  Gratkowski
 • mgr  Mirosław  Wrotny
 • mgr inż.  Grzegorz  Kufel
 • mgr  Mateusz  Wójcicki
 • mgr  Artem  Kutko
 • mgr  Grzegorz  Ślusarczyk
 • mgr Zbigniew Lasoń

 

NAUCZYCIELE

 • mgr  Damian Banaszyński
 • mgr  Anna Hajdun 
 • mgr  Tomasz  Szpiter
 • mgr  Irena  Szul-Mazepus
 • mgr  Robert  Śladewski
 • mgr  Mateusz Wójcicki
 • mgr ks. Arkadiusz Kosim

NAUCZYCIELE NAUKI ZAWODU

 • Józef  Bukraba 
 • Krzysztof Panek
 • Andrzej Samaszko
 • Janusz  Chmielowski
 • Stanisław  Mieszczak
 • mgr inż. Tomasz  Wieczorek

PRACOWNICY OCHRONY

 • Dariusz  Bagiński 
 • Marcin Bielecki
 • Jerzy  Gajda
 • Czesław Galik
 • Andrzej  Gliński
 • Eugeniusz Jurczyk
 • Damian Kroczak
 • Henryk Maciejewski
 • Arkadiusz Przytuła
 • Zbigniew Skrzypczyk
 • Tadeusz Turoń
 • Mariusz Wijatkowski
 • Jan Wójcicki

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Kierownik Administracyjny, specjalista ds. BHP - mgr Michał  Grek

Pracownicy Administracji

 • Specjalista ds. księgowości i kadr - mgr Justyna Saczyńska
 • Samodzielny referent ds. administracyjnych - Teresa  Dominiak 
 • Samodzielny referent ds. zaopatrzenia i żywienia - Krystyna  Kmita 

Magazynierka - Barbara  Dominiak

Główna  Księgowa - mgr Grażyna  Łagoda

Starsza  Księgowa - Renata  Kieruzal

Starszy inspektor ds. obronnych - Adam Kędzierski

Lekarz - Wiesław  Kepesz

Stomatolog - Krystyna  Gryszkiewicz

Pielęgniarka - Beata  Nowak

Pracownik  Obsługi - Iwona  Skowron 

Kierowca - Bartłomiej  Wnęk

Konserwator - Leszek  Pilarowski 

Kucharki

 • Urszula  Baranowska
 • Małgorzata  Gajda
 • Karina  Kutko
 • Elżbieta  Wójcicka

Pracownik  Pralni - Zofia  Sawarzyńska