KADRA  KIEROWNICZA

 • Dyrektor  Zakładu - mgr  Artur Górny
 • Dyrektor  Szkoły - mgr  Jacek Tyc 
 • Kierownik  Internatu - mgr  Adam  Janas

ZESPÓŁ  DIAGNOSTYCZNO - KOREKCYJNY

Pedagog - mgr  Teresa  Popiołek

Terapeuta - mgr  Anna  Szpiter


WYCHOWAWCY

 • mgr  Piotr  Kocyła
 • mgr inż. Jerzy Cibor
 • mgr  Marcin  Rabenda 
 • mgr Jacek  Parański
 • mgr  Radosław  Gratkowski
 • mgr  Mirosław  Wrotny
 • mgr inż.  Grzegorz  Kufel
 • mgr  Mateusz  Wójcicki
 • mgr  Artem  Kutko
 • mgr  Grzegorz  Ślusarczyk

 

NAUCZYCIELE

 • mgr  Damian Banaszyński
 • mgr  Anna Hajdun 
 • mgr  Tomasz  Szpiter
 • mgr  Irena  Szul-Mazepus
 • mgr  Robert  Śladewski
 • mgr  Mateusz Wójcicki

NAUCZYCIELE NAUKI ZAWODU

 

 • Józef  Bukraba 
 • Krzysztof Panek
 • Andrzej Samaszko
 • Tadeusz  Kuc
 • Stanisław  Mieszczak
 • mgr inż. Tomasz  Wieczorek

PRACOWNICY OCHRONY

 • Dariusz  Bagiński 
 • Jerzy  Gajda
 • Czesław Galik
 • Andrzej  Gliński
 • Eugeniusz Jurczyk
 • Henryk Maciejewski
 • Roman  Pilarowski
 • Arkadiusz Przytuła
 • ZbigniewSkrzypek
 • Tadeusz Turoń
 • Mariusz Wijatkowski

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Kierownik Administracyjny - mgr Michał  Grek

Pracownicy Administracji

 • mgr Justyna  Saczyńska
 • Teresa  Dominiak 
 • Krystyna  Kmita 

Magazynierka - Barbara  Dominiak

Główna  Księgowa - mgr Grażyna  Łagoda

Starsza  Księgowa - Renata  Kieruzal

Tajna  Kancelaria - Adam Kędzierski

Lekarz - Wiesław  Kepesz

Lekarz  Psychiatra - Piotr  Bhenke

Stomatolog - Krystyna  Gryszkiewicz

Pomoc  Stomatologa - Beata Nowak

Pielęgniarka - Beata  Nowak

Pracownik  Obsługi - Iwona  Skowron 

Kierowca - Bartłomiej  Wnęk

Konserwator - Leszek  Pilarowski 

Kucharki

 • Urszula  Baranowska
 • Małgorzata  Gajda
 • Karina  Kutko
 • Elżbieta  Wójcicka

Pracownik  Pralni - Zofia  Sawarzyńska