W dniu 5 kwietnia 2019 roku na terenie naszego zakładu odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa na temat "Zakład Poprawczy w Jerzmanicach–Zdroju w systemie resocjalizacji - teoria, praktyka, kierunki optymalizacji".
Do udziału w konferencji zaprosili sędziów sądów rodzinnych orzekających w sprawach nieletnich, pracowników opiniodawczych zespołów sądowych, specjalistów opiniujących w sprawach o demoralizację, a także wizytatorów z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - Panowie, Dyrektor Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju Artur Górny oraz sędzia nadzorujący placówkę Sędzia Tomasz Popiel.
Konferencję zaszczycili swoją obecnością doktor Adam Szecówka z Uniwersytetu Wrocławskiego z wystąpieniem na temat "Zakłady poprawcze w polskim makrosystemie oddziaływań na nieletnich" oraz ksiądz doktor Kacper Radzki obecny rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu z tematem ,,Przywracanie społeczeństwu nieletnich Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju (na podstawie osobistych doświadczeń byłego wychowawcy, pedagoga i kapelana)".

 

Miło nam poinformować, że nasza placówka – jak tysiące szkół w Polsce, wzięła udział w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Rekord dla Niepodległej”.
Projekt polegał na wspólnym, jednoczesnym odśpiewaniu Hymnu Narodowego – „Mazurka Dąbrowskiego” przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych i wychowawczych w Narodowe Święto Niepodległości. W uznaniu tego faktu – nasza placówka otrzymała pamiątkowy dyplom od Ministra Edukacji Narodowej.

Jacek Tyc (dyrektor szkół).