27 kwietnia 2019 roku odbyła się 4 konkurencja XI Edycji Otwartej Ligi Amatorów Wieloboju Sportowego OLAWS - STRZELECTWO. Zawody odbyły się na zaprzyjaźnionej strzelnicy sportowej Klubu Sportowego "Agat" przy Pl. Lotników Polskich. W skład tej konkurencji wchodziły dwie podkonkurencje: strzelanie z pistoletu i strzelanie z karabinka. Suma punktów uzyskanych z tych dwóch strzelań decydowała o zwycięstwie. Do rywalizacji przystąpiło 13 zawodników i 6 zawodniczek. Duży sukces odniósł wychowawca z Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju, Piotr Kocyła, zdobywając 1 miejsce w pistolecie i 2 miejsce w karabinku co dało mu pierwsze miejsce w całych zawodach.

W dniu 5 kwietnia 2019 roku na terenie naszego zakładu odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa na temat "Zakład Poprawczy w Jerzmanicach–Zdroju w systemie resocjalizacji - teoria, praktyka, kierunki optymalizacji".
Do udziału w konferencji zaprosili sędziów sądów rodzinnych orzekających w sprawach nieletnich, pracowników opiniodawczych zespołów sądowych, specjalistów opiniujących w sprawach o demoralizację, a także wizytatorów z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - Panowie, Dyrektor Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju Artur Górny oraz sędzia nadzorujący placówkę Sędzia Tomasz Popiel.
Konferencję zaszczycili swoją obecnością doktor Adam Szecówka z Uniwersytetu Wrocławskiego z wystąpieniem na temat "Zakłady poprawcze w polskim makrosystemie oddziaływań na nieletnich" oraz ksiądz doktor Kacper Radzki obecny rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu z tematem ,,Przywracanie społeczeństwu nieletnich Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju (na podstawie osobistych doświadczeń byłego wychowawcy, pedagoga i kapelana)".