W okresie od 9 do 14 czerwca 2020 roku odbył się w naszej placówce XII Międzygrupowy Turniej w Ringo. Zawody rozegrane zostały systemem "każdy z każdym". Do rywalizacji przystąpiło 13 wychowanków, którzy stoczyli zacięte boje na trawiastym boisku do siatkówki. Łącznie rozegrano 78 pojedynków, które przebiegły w spokojnej atmosferze i zdrowej sportowej rywalizacji.

W związku z wprowadzeniem kolejnych etapów łagodzenia obostrzeń będących wynikiem pandemii COVID-19, przywracam możliwość odwiedzin u wychowanków na terenie placówki osób z zewnątrz pod warunkiem bezwzględnego stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w trakcie epidemii SARS-Co-2 w Polsce.
Szczegółowe informacje są dostępne u wychowawców grup i kierownika internatu.

Dyrektor Zakładu Poprawczego

W sobotę 9.05.2020 r. w godzinach porannych, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, nasi wychowankowie wzięli udział w pracach porządkowych na terenie strzelnicy Klubu Sportowego „AGAT” ZŁOTORYJA. W okresie pandemii koronawirusa było to dopiero drugie wyjście poza teren zakładu wychowanków w tak długim już okresie izolacji.
Największym „szokiem” dla naszych wychowanków było odkrycie, że za murami placówki kwitnie życie, a na ulicach można zobaczyć ludzi :-). Zlecone prace, jak zwykle, wykonaliśmy szybko i solidnie co
spotkało się z uznaniem i wdzięcznością członków klubu sportowego. Zadowoleni i opaleni wróciliśmy do placówki.