19 marca 2020 roku zorganizowane zostały w naszej placówce XII Mistrzostwa na Najsprawniejszego Wychowanka Zakładu Poprawczego w sezonie 2019/2020. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli wychowawcy: Piotr Kocyła, Jerzy Cibor, Adam Janas i Marcin Rabenda, którzy poprzez te zawody chcieli rozbudzić u wychowanków motywację do podjęcia fizycznego wysiłku, wdrożyć ich do aktywności ruchowej i zachowań fair-play, a przede wszystkim przeciwdziałać nudzie poprzez zaangażowanie w rywalizację o charakterze sportowym.

Wielobój sprawnościowy został przeprowadzony na sali sportowej Zakładu Poprawczego i składał się z 5 etapów:

Tor Przeszkód 
Podciąganie na drążku 
Bieg po tzw. „kopercie” 
Pompki na krzesłach 
Skakanka

W związku z zagrożeniem koronawirusem i zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektor Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju wprowadza zakaz udzielania urlopów i przepustek a także odwiedzin wychowanków w dniach 12-26 marca 2020 r.

21 lutego 2020 roku został zorganizowany wyjazd na kryte lodowisko do Świdnicy. Miejsce jest super, gdyż podczas jazdy na łyżwach włączana jest muzyka.
Po wypożyczeniu sprzętu od razu ruszyliśmy na lód. Pierwsze okrążenia były trochę niepewne, ale po chwili wszyscy radzili sobie super. Na tafli było bardzo dużo osób, przeważała młodzież i dzieci, gdyż
był to ostatni dzień ferii.