W dniu 8 listopada A.D. 2019 o godzinie 15.00 podczas apelu popołudniowego wychowankowie w towarzystwie kadry placówki przebywającej w tym dniu na terenie zakładu wspólnie odśpiewali Hymn państwowy oraz godnie i w skupieniu wzięli udział w podniesieniu flagi państwowej na maszt – chorążym flagowym w tym uroczystym dniu był wychowanek Martin Gwóźdź. Zebrani wysłuchali również krótkiej noty historycznej na temat 101 (sto pierwszej) rocznicy odzyskania przez Najjaśniejszą Rzeczypospolitą NIEPODLEGŁOŚCI po 123 latach ucisku i niewoli pod jarzmem zaborców, którą przedstawił Pan kierownik internatu Jacek Tyc nad całością przebiegu apelu czuwał prowadzący ceremonię wychowawca Mateusz Wójcicki w ten sposób Wszyscy zebrani na placu apelowym mogliśmy zamanifestować swój patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny.

13 listopada br. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Ministra Sprawiedliwości, Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz Medali za Długoletnią Służbę pracownikom zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Nagrody Ministra Sprawiedliwości, Medale za Długoletnią Służbę i Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczał Michał Wójcik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości razem z Dariuszem Piontkowskim Ministrem Edukacji Narodowej.

17 listopada 2019 roku rozegrana została 11 konkurencja XI Edycji Otwartej Ligi Amatorów Wieloboju Sportowego OLAWS – TENIS STOŁOWY. Dzięki uprzejmości i gościnności Wójta Gminy Pielgrzymka Tomasza Sybisa oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej pani Laury Ogonowskiej, zawody zostały przeprowadzone na sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce, która współpracuje z OLAWS Złotoryja. Do rywalizacji przystąpiło łącznie 11 uczestników, w tym 3 pracowników Zakładu Poprawczego Jerzmanice-Zdrój, którzy systemem „każdy z każdym” rozegrali pojedynki do trzech wygranych setów. Po trzygodzinnej rywalizacji najlepszymi ping-pongistami w sezonie 2019 okazali się: