W grudniu 2018 r. ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach bardzo oczekiwana przez pedagogów resocjalizacyjnych w kraju pozycja: „Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce” pod redakcją naukową Macieja Bernasiewicza i Moniki Noszczyk-Bernasiewicz.
Niniejsza praca zespołowa objęta była patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości, a pośród jej autorów znajdują się także pracownicy Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju:
- mgr Jacek Tyc (dyrektor szkół);
- mgr Adam Janas (kierownik internatu);
- mgr Jacek Parański (wychowawca);
- mgr Piotr Kocyła (wychowawca);
- mgr inż. Jerzy Cibor (wychowawca);
- mgr Mateusz Wójcicki (wychowawca);
- mgr Henryk Florczak (były wychowawca);
- św. pam. mgr Maria Polakiewicz (była psycholog).
W/w autorzy dzielą się w tym opracowaniu swoim bogatym doświadczeniem zawodowym i profesjonalnym podejściem do opisywanych zagadnień z zakresu realizacji procesu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie.
Zapraszamy do lektury prezentowanej pozycji nie tylko pracowników pedagogicznych placówek izolacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości, ale też pedagogów zatrudnionych w MOW-ach, MOS-ach, Domach Dziecka czy Poradniach P-P oraz innych placówkach wychowawczo-opiekuńczych dla dzieci i młodzieży w kraju.

Autor: Jacek Tyc

Fot: Piotr Kocyła

 

Światowy Dzień AIDS obchodzony jest co roku 1 grudnia.
Uroczyste obchody niosą przesłanie współczucia , nadziei, solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS, a także zrozumienia problemów związanych z wirusem i chorobą w każdym kraju na świecie.

W naszej placówce jak co roku odbył się konkurs na najciekawszy plakat poświęcony tematyce walki z HIV/AIDS.
W tegorocznym konkursie zostały wyróżnione dwie prace:
Konrada Perczaka z grupy II i Remigiusza Wojciechowskiego z grupy IV.

pedagog Teresa Popiołek

13 grudnia 2018 roku bladym świtem (a właściwie ciemną nocą), dwóch wychowanków naszego zakładu Bartosz Sysak i Bartłomiej Gajda, pod opieką wychowawcy/trenera Marcina Rabendy, oraz w „eskorcie” pana dyrektora Artura Górnego, pani pedagog i pani terapeutki, udaliśmy się do Centrum Olimpijskiego w Warszawie na IX Mistrzostwa Polski Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich na ergometrach wioślarskich. Celem zawodów było zainicjowanie przez Ministerstwo Sportu i Ministerstwo Sprawiedliwości w 2008 roku programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”.