W dniu 11 listopada 2017 roku wydzielona grupa wychowanków naszej placówki w osobach Michał Kłosek, Patryk Rajchert i Krzysztof Kubista pod opieką wychowawcy Mateusza Wójcickiego udała się do Złotoryi złożyć wiązankę kwiatów pod pomnikiem NIEPODLEGŁOŚCI oraz wziąć udział w uroczystym ślubowaniu klas pierwszych o profilu policyjno–wojskowym z miejscowego Zespołu Szkół Zawodowych im. majora Henryka Sucharskiego. Pod pomnikiem NIEPODLEGŁOŚCI w Złotoryi zebrali się mieszkańcy miasta Złotoryja i powiatu Złotoryjskiego, którzy wiązankami kwiatów i chwilą zadumy chcieli uczcić 99 rocznicę odzyskania niepodległości i powrót Najjaśniejszej Rzeczypospolitej na mapę Europy po 123 latach zniewolenia pod zaborami. GLORIA BOHATEROM…

Ponad 50 nauczycieli, wychowawców, psychologów, dyrektorów placówek, a także pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich otrzymało wczoraj w Ministerstwie Sprawiedliwości wyróżnienia za ofiarną pracę.

Podczas uroczystości wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oraz wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć wręczyli nagrody Ministra Sprawiedliwości, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz medale za długoletnią służbę. Wyróżnienia przyznano za poświęcenie i trud wkładany w resocjalizację i wychowywanie nieletnich.

Wiceminister Michał Woś podkreślił trudny charakter pracy w zakładach poprawczych i schroniskach. Podziękował pedagogom za zaangażowanie i pogratulował nagród.

Nagrody Ministra Sprawiedliwości otrzymało 30 pedagogów z 15 zakładów dla nieletnich.

Medalem za Długoletnią Służbę zostało odznaczonych 18 pracowników: 16 osób otrzymało Medal Złoty, przyznawany po 30 latach pracy zawodowej oraz 2 osoby otrzymały Medal Srebrny przyznawany po 20 latach pracy. Medal ten jest nagrodą Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.