23 stycznia 2019 roku, po dwuletniej przerwie nasi wychowankowie ponownie uczestniczyli w integracyjnym balu mikołajkowym organizowanym przez złotoryjskie LO. Był to już XXI bal, którego pomysłodawcą i organizatorem jest nasz wychowawca Marcin Rabenda. W tym roku w imprezie wzięły udział dzieciaki z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wojcieszowie, Domu Dziecka w Wojcieszowie, Domu Dziecka w Wilkowie oraz wychowankowie naszego zakładu: Krzysiek Kubista, Patryk Rajcher i Krysian Rechul pod opieką dyr. Artura Górnego, kierownika internatu Adama Janasa oraz terapeutki Anny Szpiter. Na wstępie gości powitała dyr. LO pani Barbara Mendocha, następnie głos zabrał Burmistrz miasta Złotoryja pan Robert Pawłowski, którzy życzyli wszystkim wspaniałej zabawy. Nasi wychowankowie włączyli się w przygotowanie imprezy, wykonując elementy dekoracji sali. Czas szybko i przyjemnie mijał przy dźwiękach muzyki którą zapewnił zespół ….. , a nasi wychowankowie chętnie włączali się do wspólnej zabawy. Była to wspaniała i cenna lekcja nauki tolerancji i akceptacji drugiego człowieka bez względu na jego deficyty.

 

XI Edycja Otwartej Ligi Amatorów Wieloboju Sportowego "OLAWS" po ponad 5 letniej przerwie stała się faktem dokonanym. 27 stycznia 2019 roku organizatorzy Ligi OLAWS, Piotr Kocyła i Marcin Wilk dokonali oficjalnego otwarcie Sezonu 2019. Zapoznano zawodników z regulaminem i ogólnym terminarzem poszczególnych konkurencji. Po części oficjalnej zawodnicy przystąpili do rozgrzewki przed pierwszą konkurencją - Narciarstwo Biegowe. Zawody zostały przeprowadzone w Jakuszycach na słynnej Polanie Jakuszyckiej, gdzie corocznie odbywa się prestiżowa impreza Biegu Piastów. Do rywalizacji - w tajemniczej i niebywale pięknej scenerii dziewiczo białego puchu i niepowtarzalnej atmosferze zmrożonych gór - przystąpiło 22 mocno zmotywowanych, żądnych sukcesu, dobrze przygotowanych zarówno psycho-fizycznie, jak i technicznie zawodniczek i zawodników. Mieli oni do pokonania - prócz własnych słabości i siebie nawzajem - 4-kilometrową (mężczyźni) i 2-kilometrową (kobiety) trasę, najeżoną niebezpiecznymi zjazdami i morderczymi podjazdami. Najlepszymi kondycyjnie i w niczym nieustępującymi pozostałym pod względem technicznym okazali się:

 

W grudniu 2018 r. ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach bardzo oczekiwana przez pedagogów resocjalizacyjnych w kraju pozycja: „Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce” pod redakcją naukową Macieja Bernasiewicza i Moniki Noszczyk-Bernasiewicz.
Niniejsza praca zespołowa objęta była patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości, a pośród jej autorów znajdują się także pracownicy Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju:
- mgr Jacek Tyc (dyrektor szkół);
- mgr Adam Janas (kierownik internatu);
- mgr Jacek Parański (wychowawca);
- mgr Piotr Kocyła (wychowawca);
- mgr inż. Jerzy Cibor (wychowawca);
- mgr Mateusz Wójcicki (wychowawca);
- mgr Henryk Florczak (były wychowawca);
- św. pam. mgr Maria Polakiewicz (była psycholog).
W/w autorzy dzielą się w tym opracowaniu swoim bogatym doświadczeniem zawodowym i profesjonalnym podejściem do opisywanych zagadnień z zakresu realizacji procesu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie.
Zapraszamy do lektury prezentowanej pozycji nie tylko pracowników pedagogicznych placówek izolacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości, ale też pedagogów zatrudnionych w MOW-ach, MOS-ach, Domach Dziecka czy Poradniach P-P oraz innych placówkach wychowawczo-opiekuńczych dla dzieci i młodzieży w kraju.

Autor: Jacek Tyc

Fot: Piotr Kocyła